Stonoga murowa (Oniscus asellus)

Plażowy lisek (Vulpes vulpes)

Perełki Zamojszczyzny (Spermophilus suslicus)

Rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia)

Węgierskie zające (Lepus europaeus)