Rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia)

Węgierskie zające (Lepus europaeus)

Liski z ciemnego lasu (Vulpes vulpes)

Węgierskie żółwie (Emys orbicularis)