Soplówka jeżowata z Lasku Bielańskiego (Hericium erinaceus (Bull.) Pers.)

Borowiki z Puszczy

Polny lisek (Vulpes vulpes)

Kolejowy lisek (Vulpes vulpes)

Wodny zaskroniec (Natrix natrix)