Spragnione kapturki (Sylvia atricapilla)

Sikoreczki (Parus major) (Cyanistes caeruleus)

Kruczek (Corvus corax)

Gęgawa - rodzinne przejście (Anser anser)

Pełzacze budują (Certhia familiaris)