Wrześniowe muchołówki (Ficedula hypoleuca)

Trójka w kąpieli (Rissa tridactyla)

Piżmówka z Bielan (Cairina moschata)

Zmienne - toaleta (Calidris alpina)

Rdzawe nadają z UW (Calidris canutus)