wydrzyk wielki (Stercorarius skua)

wydrzyk ostrosterny (Stercorarius parasiticus)

wydrzyk długosterny (Stercorarius longicaudus)

wydrzyk tęposteny (Stercorarius pomarinus)