syczek (Otus scops)

puszczyk uralski (Strix uralensis)

 

sowa jarzębata (Surnia ulula)

płomykówka (Tyto alba)