syczek (Otus scops)

sowa jarzębata (Surnia ulula)

płomykówka (Tyto alba)