dzięcioł białogrzbiety (Dendrocopos leucotos)

dzięcioł białoszyi (Dendrocopos syriacus)

dzięciołek (Dryobates minor)

dzięcioł średni (Dendrocoptes medius)

dzięcioł duży (Dendrocopos major)