Czapla i pigmeje (Ardea cinerea) (Microcarbo pygmaeus)

Przyleciał żwirowiec do Szczodrzykowa (Glareola nordmanni)

Polowanie płatka na betonie (Phalaropus lobatus)

Przyleciała białorzytka do Windugi (Oenanthe leucopyga)

Gonitwa czajek - obcy musi być szybki (Vanellus leucurus) (Vanellus vanellus)