Syczek - nocny łowca (Otus scops)

Pelikan - poranna toaleta (Pelecanus onocrotalus)

Lodowiec na Liwcu (Gavia immer)

Bernikle kanadyjskie na Żuławach (Branta canadensis)

Osiedlowa melka (Ichthyaetus melanocephalus)