Kos "białobrzuchy" (Turdus merula)

Kwiczoł w jabłuszkach (Turdus pilaris)

Trójka w parku (Rissa tridactyla)

Rudosterka na plaży (Pyrrhura molinae)

Kwiczoł jakich mało 4 (Turdus pilaris)