Ostatnia walka przed odlotem (Oriolus oriolus)

Pojedynek łęczaków (Tringa glareola)

Zalotny rożeniec (Anas acuta)

           Rożeniec przebywający na Chomiczówce w Warszawie ma się dobrze. Poczuł wiosnę, poczuł ją do krzyżówki - chyba będzie krzyżówka z krzyżówką. Zalotom towarzyszyły dźwięki, które mnie skojarzyły się z dziecięcymi, elektronicznymi zabawkami i dopiero po dłuższej chwili zorientowałem się kto jest śpiewakiem, gdyż rożeniec nie otwierał dzioba przy ich wydawaniu.