Pojedynek błotnic (Asio flammeus)

Pojedynek siewnic (Pluvialis squatarola)

Walki kszyków (Gallinago gallinago)

Taniec głuptaka (Morus bassanus)