Kolorowa orgia (Aix galericulata, Aix sponsa)

Jak to robią mewy srebrzyste (Larus argentatus)

Marcowe kaczory (Anas platyrhynchos)

Szlacharowe toki (Mergus serrator)

Jak to robią alki (Alca torda)? - głośno