Czyżyk i bogatka (Spinus spinus) (Parus major)

Bielikowe potyczki (Haliaeetus albicilla)

Jak to robią kobczyki? (Falco vespertinus)

Walki grubodziobów (Coccothraustes coccothraustes)

Zmienne walki (Calidris alpina)