Szpaki w cisach (Sturnus vulgaris)

Rybołów poluje (Pandion haliaetus)

Sroka wypluwa(m) (Pica pica)

Łowna białorzytka (Oenanthe oenanthe)

Bez kucia - dzięcioł duży (Dendrocopos major)