Ostatnie jabłuszka (Turdus pilaris, Sturnus vulgaris)

Zimowe potrzosy (Emberiza schoeniclus)

Szpaki w cisach (Sturnus vulgaris)

Rybołów poluje (Pandion haliaetus)

Sroka wypluwa(m) (Pica pica)