Lygistopterus sanguineus

Zawisak borowiec (Sphinx pinastri)

Wielbłądka mała (Xanthostigma xanthostigma)

Ogniczek piłkoczułki (Pyrochroa serraticornis)

Kokonica malinówka - nowe pokolenie (Macrothylacia rubi)