Czas sześcioplamków (Zygaena filipendulae)

Pająki atakują

Kraśnik goryszowiec (Zygaena ephialtes)

Kraśnik purpuraczek (Zygaena purpuralis)