Fruczak gołąbek (Macroglossum stellatarum)

Lecicha upolowała (Orthetrum albistylum)

Narożnice zbrojówki (Phalera bucephala)

Słonik żołędziowiec (Curculio glandium)

Ampedus sanguinolentus