Galaretnica mięsista (Ascocoryne sarcoides)

Trzęsak mózgowaty (Tremella encephala)

Świecznik rozgałęziony (Artomyces pyxidatus)

Opieńka miodowa (Armillaria mellea)

Sromotnik smrodliwy (Phallus impudicus)