Biebrzańska wiosna

12.04.2014 r. po południu wyruszamy poszwendać się po Dolinie Narwi i Biebrzy.

 

Z ciekawszych:

Grądy Woniecko

batalion kilkadziesiąt, czaple białe, siwe i kwokacz, żurawie w parach

Długa Luka

słonki na wieczornym ciągu, głosy kropiatek wzdłuż Carskiej

Kapice

kszyki tokujące, wydra i  łoś

Osowiec 

podróżniczek 2 walczące i śpiewające, gęgawy, krętogłów głos, remiz gniazdo w budowie oraz ptak zbierający materiał

Droga Dolistowo Kopytkowo

batalion kilkadziesiąt, krwawodzioby, kuliki wielkie, błotniak stawowy

Mścichy 

kszyk sporo tokujących, batalion ok. 1000 żerujące i w przelocie, rycyki

obserwowali: Krzysztof Merski, Stanisław Turowski i ja