Białowieża - przebudzenie

Kiedy jest najlepszy okres na deptanie Puszczy Białowieskiej – przez okrągły rok. Wspólnie ze Stanisławem Turowskim i Robertem Hubikiem  odwiedziliśmy  więc Białowieżę 21 - 23.03.2014 r. Andrzej Kocoń i Janusz Kopik dojechali 22.03.

 Wiosnę czuć było w powietrzu. Na szlakach i drogach wielki ruch wśród płazów: sparowane ropuchy szare, żaby trawne i moczarowe, trafił się pierwszy padalec, W Puszczy sporo kwitnących wawrzynków, zawilców i przylaszczek. Z ciekawszych ptasich obserwacji:

21.03
stado żurawi, gęsi zbożowe ok. 150 w tym kilka białoczelnych na polach przed Hajnówką, w Puszczy  jarząbek, sóweczka,dzięcioł zielonosiwy,  zauważalny przelot zięby,  puszczyk głos wieczorem.

22.03
kopciuszki, gile,  cyranki,  paszkot, dzwońce, sikory ubogie, czyżyki para, śpiewające śpiewaki, sóweczka,  dzięcioł zielonosiwy, duży i średni, bocian biały 3, włochatka  odzywająca się w nocy.

23.03
dzięcioł białogrzbiety kujący dziuplę,  dzięcioł zielonosiwy,  dzięcioł zielony,  jarząbek przy drodze do Narewki,  sóweczka,  siniak głos, rudziki,  grubodzioby,  wszędzie odzywające się i latające  mysikróliki, czubatki w wielu miejscach na świerkach.

Z puszczańskich ssaków: łoś, jelenie, wiewiórka i gronostaj.

tekst: Stanisław Turowski i ja