Dolina Baryczy - dolina gęsi i żurawi

            Długi weekend (9 – 11.11.13 r.) spędziliśmy w południo-zachodniej części Polski odwiedzając kultową dla wielu ptasiarzy Dolinę Baryczy. Z ciekawszych udało się zobaczyć (w tym największe koncentracje):

łabędź krzykliwy (200 - Ligotka), łabędź czarnodzioby (80 - Ligotka), gęś zbożowa + gęś białoczelna (15000 - Jamnik, 5000 - Osiek), gęgawa (200 - Grabówka, 150 - Ruda Sułowska), cyraneczka (200 - Mewi), płaskonos (1000 - Mewi), rożeniec (20 - Mewi), głowienka (50 - Ruda Sułowska), nurogęś (100 - Jamnik), szlachar (1 - Jamnik, 1 - Grabówka, 2 - Ruda Milicka), czapla biała (450 - Jeleń), czapla siwa (120 - Stary), bielik (14 - Stary, 12 - Mewi), błotniak zbożowy (2 - Osiek), jastrząb (1 - Jamnik), perkozek (14 - Ruda Milicka), żuraw (800 - Stary, 450 - Jamnik, 800 - Osiek), czajka (100 - Stary, 200- Mewi), siewka złota (1000 - Stary, 5000 - Mewi), kulik wielki (4 - Mewi), brodziec śniady (20 - Mewi), biegus zmienny (10 - M, 20 - S), kwokacz (2 - Stary), mewa żółtonoga (1ad - Jamnik), mewa białogłowa (100 - Mewi), śmieszka (1000 - Mewi), zimorodek (3 - Mewi), dymówka (2 - Grabówka), wąsatka (4 - Jamnik) i inne

            W dolinie Baryczy zgodnie z założeniami zastaliśmy duże koncentracje blaszkodziobych. Mimo przejrzenia ok. 20000 ptaków nie udało się wyłuskać ciekawszych gatunków na gęsiowym noclegowisku na Jamniku i na polach w Osieku. W pobliskiej Ligotce na ściernisku po kukurydzianym spore stado "żółtodziobych" łabędzi. Na stawach koncentracje kaczek, z "kaczą zupą" na Mewim, a w stadkach nurogęsi pojedyncze szlachary. Tam również imponujące stado siewek złotych oraz niespecjalnie płochliwe kuliki wielkie. Wszechobecne żurawie, które wypełniały całą dolinę magicznymi głosami. Na Grabówce ostatnie już dymówki. W sumie odczytaliśmy blisko 20 obroży na łabędziach i gęsiach.

obserwowali: Ewa Skura, Paweł Głowacki, Robert Hubik, Piotr Malik, Krzysztof Merski, Stanisław i Michał Turowscy, Michał Wołowik i Łukasz Matyjasiak

tekst: Łukasz Matyjasiak