Biebrza i Narew

            W dniach 12-14.04.13 10-osobowa mazowiecka ekipa przemierzała bezkresne biebrzańskie przestrzenie w poszukiwaniu: rarytów, fenologicznych obserwacji, dużych ilości gęsi, dużej ilości odczytów obrączek wszelkiej maści. To co widzieliśmy, a zdołałem zapisać podaję datami i miejscami poniżej.

            Przejrzeliśmy łącznie kilkanaście tysięcy gęsi (zdecydowana większość białoczółki), widzieliśmy niezły przelot drapoli i w sobotę naprawdę powiało wiosną co widać było na niebie.

Intensywnie leciała też drobnica: zięby, rudziki, droździki, drozdy, pierwiosnków też kilka było.

12.04.2013 Krzewo, Bronowo, Narew pod Wizną

białoczelna – 200, zbożowa – 200, gęgawa 4, rycyk 2, rożeniec – 5, świstun – 30, bewik – 15 w tym 3 odczytane (2 holenderskie, 1 angielski z Rosji), krzykliwiec – 35, przelot żurawi ponad 800 ptaków, kulik 3, orlik krzykliwy 4, kuropatwa 2

13.04.2013

Wizna – zakole

Gęś sp. – wysoko lecące klucze – 100, 200, 70, 150, 90, 320, 40, 70 choć w ciemno można przyjąć, że 95% to gęś białoczelna, a reszta to gęś zbożowa, bo takie mieliśmy proporcje w obserwacjach tych gęsi które zdołaliśmy oznaczyć, krzyżówka – 2, 24, 20, świstun – 40, 20, płaskonos – 8, czapla biała – 1, krwawodziób – 1, rycyk – 1, rożeniec – 15, 39, krakwa – 2, gęś zbożowa – 15, 15, 200, 33, 25, 50, 50, 100, gęś gęgawa – 3, gęś białoczelna – 2, 1000, 50, 200, 800, 130, 5, 10, bielaczek – 1m, 1f, gągoł – 6,2, cyraneczka – 15, siewka złota – 40, 20, 80, orlik krzykliwy – 7, 1,1,1,1,1,1,2,1,1,1 – rano mieliśmy ładną pogodę co = się intensywny przelot drapali, ale orlik leciał bardzo! Można się było napatrzeć. Błotniak zbożowy – 6, 1m, błotniak stawowy – 1f, 1m, krogulec – 2,3,1, bielik – 1, myszołów włochaty – 1, myszołów – 6,2,1,3,1,1, bocian czarny – 1, rybitwa czarna – 1!!!, czajka – 35, 12, 8, Lerka – 1, mewa żółtonoga – 1

Goniądz

pliszka żółta 1, płomykówka głos,. orlik grubodzioby

Carska droga

Kopciuszek, kapturka, pokrzywnica, kulik wielki, kszyk kilka, błotniak stawowy 1f, żuraw para, bocian czarny 2

Basen Środkowy Biebrzy – z samochodu

pustułka – 1m, srokosz –1, gęgawa –19,27,28,40,16, 10 – na polach, błotniak zbożowy– 1f, bewik – 10, świstun – 200, gęś zbożowa – 2, gęś białoczelna – 30, płaskonos – 1

14.04.2013

Laskowiec

droździk 1, płomykówka głos, słonki – głos, świstun – 40, rożeniec – 2, kulik wielki – 2, łabędź krzykliwy – 2 układające gniazdo, kulczyk – 1

Wizna

łabędź krzykliwy – już tylko 15, głowienka –8,kulik wielki –1,krzyżówka – 12,4,2, gągoł –5, gęś białoczelna –12,8, gęś zbożowa – 10, rybitwa wielkodzioba – 1, dzięciołek – 1, kapturka

Bożejewo – pola przed Wizną

gęś białoczelna – 700, 2500 – 3000 w tym odczytana jedna obroża, gęś zbożowa – 300

Kossaki F.

szpak – 300, gęś białoczelna – 2000, 500 w tym jedna czarna obroża odczytana, kulik wielki – 2,2,2, gęś zbożowa – 200, bernikla białolica – 3, czajka – 30, batalion – 30, samotnik – 2,4, oknówka – 1, siewka złota – 70, droździk kilkadziesiąt.

obserwowali: Łukasz Matyjasiak, Paweł Głowacki, Paweł Wacławik, Dawid Kozłowski, Piotr Malik, Robert Hubik, Agnieszka Cejnóg, Krzysztof Lewiński, Stanisław i Michał Turowscy oraz jednodniowi Michał Wołowik i Justyna.

Tekst: Paweł Wacławik, Stach Turowski, wymieszał Paweł Głowacki