Dolina Słudwi i Przysowy - w poszukiwaniu Wiosny

            Niedziela 07.04.13 r. w Dolinie Słudwi rozpoczęła sie od walki szaraków, potem było już tylko ciekawiej.

            Oficjalne przywitanie Wiosny nastąpiło na zachodnich rubieżach naszego regionu. Ptaków już dużo, niezliczone klucze gęsi i stada czajek w powietrzu zapowiadają krótki i intensywny przelot. Z ciekawszych udało się zobaczyć:

- gęś zbożowa+gęś białoczelna -ok. 3000 - odczyt. dwie obroże, dwie leucystyczne białoczółki, gęgawy w parach

- sieweczka rzeczna – 5, czajki ponad 40 przez cały dzień, kszyki – 2, krwawodziób – odzywający się

- ohar - 1

- błotniak zbożowy - 1f/imm., myszołów włochaty – 4, myszak – 6, pustułka – 2, błotniak stawowy – 1 m

- lerka - 1

- świergotek łąkowy - 5

- pójdźka - 1

- siewka złota – 20

- potrzeszcze, stada skowronków

- rozśpiewane dzwońce, potrzosy i trznadle

- bażanty - 4, kuropatwy - 6

- liczne pliszki siwe

- kruk – ok. 30

- bocian biały – na gnieździe i na śniegu

- czapla biała – 8 na przelocie + 1 czapla siwa z nimi

- żuraw – 6

            Na złakowskich łąkach coraz większe koncentracje gęsi, z ciekawszych pojedynczy ohar i pięć sieweczek rzecznych. Można by podsumować, że Wiosna już przyszła, gdyby nie to, że prawie cała dolina jest przykryta śniegiem.

 

obserwowali: Andrzej, Dawid, Kamil, Paweł, Robert, Staszek, Łukasz oraz Paweł Wacławik z ekipą

tekst: Łukasz Matyjasiak i ja