Wycieczki

Jesienne nurogęsi (Mergus merganser)

Trójka w Warszawie (Rissa tridactyla)

Listopadowe wąsatki (Panurus biarmius)

Listopadowy ohar (Tadorna tadorna)

Jesienne sójki (Garrulus glandarius)