Wycieczki

Warszawskie małe (Ficedula parva)

Pomorski rajd

Trzciniak z Mokrych Łąk (Acrocephalus arundinaceus)

Gęgawy z Mokrych Łąk (Anser anser)

Dziupla czarnego (Dryocopus martius)