Wycieczki

Mandarynki z Łazienek (Aix galericulata)

Jesienna czernica (Aythya fuligula)

Jesienne gąsiorki (Lanius collurio)

Krwawodzioby z Mikoszewa (Tringa totanus)

Białowieski trójpalczak (Picoides tridactylus)