Wycieczki

Grzywacze na dębie (Columba palumbus)

Październikowa pokląskwa (Saxicola rubetra)

Jesienne gąsiorki (Lanius collurio)

Siewnica z Mikoszewa (Pluvialis squatarola)

Mandarynki z Łazienek (Aix galericulata)